Αποτελέσματα για Εστιατόρια

1
Πλατύς Γιαλός, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048155
go
3
Παλιόνησος, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243029437
Κινητό
6948945936
go
4
Αργινώντα, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243040036
Κινητό
6970702345
go
6
Μασούρι,Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243047202
Κινητό
6983646913
go
7
Εμπορειός, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243040064
Κινητό
6934221701
go
8
Ανάμεσα σε Μασούρι - Αρμεός, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048110
Κινητό
6977594192
go
9
Μασούρι, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048822
Κινητό
6977689399
go
10
Άγιος Νικόλαος, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243050536
Κινητό
6986271713
go
12
Πάνορμος, Λινάρια, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243047464
Κινητό
6973690064
go
13
Παλιόνησος, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2243028862
Κινητό
6944782110
go
14
Ελιές, Πάνορμος Καλύμνου
Τηλέφωνο
2243047001
go