Αποτελέσματα για Εστιατόρια

3
Παλιόνησος, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243029437
Κινητό
6948945936
4
Αργινώντα, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243040036
Κινητό
6970702345
5
Μασούρι,Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243047202
Κινητό
6983646913
6
Εμπορειός, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243040064
Κινητό
6934221701
7
Ανάμεσα σε Μασούρι - Αρμεός, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048110
Κινητό
6977594192
8
Μασούρι, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048822
Κινητό
6977689399
9
Άγιος Νικόλαος, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243050536
Κινητό
6986271713
Πάνορμος, Λινάρια, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243047464
Κινητό
6973690064
Παλιόνησος, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2243028862
Κινητό
6944782110
Ελιές, Πάνορμος Καλύμνου
Τηλέφωνο
2243047001